Jong - Givers Ouderavond

  Beste ouders,

   Op zaterdag 18 juni geven we om 19.00 een ouderavond voor de jong - givers over het kamp.