Werking zaterdag/zondag

Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten, 

Even een zeer belangrijke mededeling!

De discussie gaat nu al enkele jaren mee: is zondag nu een betere scoutsdag, of hebben we toch nog steeds liever zaterdag?

We hebben allemaal een voorkeur en we hebben al uiteenlopende argumenten gehoord.

Om het definitief te kunnen beslissen hebben wij een tijd geleden een poll gehouden bij alle leiding, leden en ouders. Dit via briefjes, facebook en de website. Deze verandering kan een grote impact hebben op een gezin, zeker als er meerdere kinderen in de scouts zitten. Daarom hebben we ook het aantal kinderen in de scouts in rekening gebracht.

Maar dan nu het besluit: Volgend jaar zal de scouts doorgaan op ZONDAG.

Vanaf september zullen we dus nog steeds werkings hebben van 2 tot 5, maar dan op zondag in plaats van zaterdag!

Dit is voor iedereen een grote aanpassing, ook voor de leiding. 
Er zijn zeker enkele voor en nadelen verbonden met deze beslissing. Een kleine opsomming volgt hieronder. 

voordelen:

  • Geen overlap meer met verhuur groepen
  • Mooie afsluit van de week
  • Minder andere activiteiten
  • Winkelen kan nu op zaterdag

Nadelen:

  • Familiegebeuren op zondag
  • Gewoonte
  • Een rustdag
  • Schoolwerk moet op zaterdag gebeuren

Wij hopen met deze beslissing geen leden te verliezen, alleen nog maar meer leden te verwerven!

De leiding blijft natuurlijk even gemotiveerd!
Wij zijn alvast klaar voor de kampen, en voor het nieuwe scoutsjaar!

Scouteske groet,

De leidingsgroep