Kapoenen

Leeftijd: 
6 tot 8 jaar
Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. En daar spelen we volop op in. Het hoogtepunt in een kapoenenleven? Voor de eerste keer op kamp!

Nieuws

Beste kapoenenouders

AARRRGGHHHHH

De wereld wordt al een tijdje geteisterd door de slechte Nacht Havik.